Holwert-Zuid: Nu gaat het snel.

Fotograaf Harrie Oude Hampsink
Sloop Holwert-Zuid

Met een man of zes tegelijk aan het werk en met behulp van twee brullende shovels gaat het snel. Gisteren is de laatste hand gelegd aan het huis aan de Krimweg, vandaag is het pand bij het voormalige BIM tankstation aan de beurt.

De machinist van de shovel en de andere medewerkers werken al lang samen en zijn goed op elkaar ingespeeld. Met de shovel wordt een deel van het pand afgebroken. Met de hand wordt het afval er tussenuit gehaald en intussen zorgt de machinist van de shovel voor het aanvegen en het aan- en afvoeren van de afvalbakken. Het is mooi om te zien hoe bijzonder handig hij met deze grote kraan kan manoeuvreren. Met zijn drieën hebben ze een pand als dit in een dag tegen de vlakte. De komende dagen wordt het beton in stukken gebroken en kan het worden afgevoerd.

Advertenties

Holwert-zuid plat in drie weken

Nu de asbestsaneerders zijn geweest kan het snel gaan. Als eerste worden de gebouwen aan de Krimweg met de grond gelijk gemaakt en daarna rondom de DSM-weg. Rick Paasman is de bestuurder van de shovel en samen met zijn collega’s Gerrit Nijhof en Matthijs Benjamins moeten ze in drie weken de klus klaren. Behalve dan dat er in de voormalige garage van APK Service Coevorden asbest is ontdekt, verwachten ze geen verdere bijzonderheden aan te treffen.
Industrieterrein Holwert-Zuid plat in drie weken
Industrieterrein Holwert-Zuid plat in drie weken
Industrieterrein Holwert-Zuid plat in drie weken
Industrieterrein Holwert-Zuid plat in drie weken

Sloop Holwert Zuid officieel van start

De officiële start van de sloop van het oude vervallen industrieterrein Holwert Zuid werd ingeluid door gedeputeerde Tanja Klip van de provincie Drenthe en wethouder Geert Roeles van de gemeente Coevorden. Beurtelings bestuurden ze even de shovel waarmee de gevel van een van de panden naar beneden getrokken werd.

Sinds 2005 is er al intensief contact geweest tussen de provincie en de gemeente over het probleem van het saneren van de vervuilde grond. Koninklijke Kempen en Begeer, het latere CPC, dat sinds 1947 hier gevestigd is heeft zijn sporen nagelaten. Tot op een diepte van 70 meter is vervuiling aangetroffen en deze is een ruim een kilometer lang. Lange tijd was een geen goede oplossing voor het saneren van dit gebied. Wethouder Roeles ging in zijn speech in op de voortreffelijke samenwerking tussen de gemeente en provincie en de bereidheid van beide kanten om de schouders eronder te zetten. Ook het Rijk betaald nog eens ruim drie miljoen euro mee aan de sanering. Gedeputeerde Klip merkte op dat in het provinciehuis bij het woord CPC-tje iedereen wist over welk dossier het ging. Roeles is er trots op dat het plan uit 2005, ondanks de crisis nu toch van start gaat.

Na het slopen van de gebouwen kan de sanering beginnen, zodra de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft goedgekeurd. Volgens het bestemmingsplan is op Holwert Zuid ruimte voor grootschalige detailhandel, supermarkten en woningbouw. Er staan op dit moment 67 woningen gepland. In eerdere plannen was dit aantal nog 145 maar dit is mede door de crisis bijgesteld. Als alles meezit kan de bouw in het voorjaar van 2013 gaan beginnen.

Asbestsanering in Coevorden

Voor Rolf van Leeuwen en zijn twee collega’s van Boverhoff BV is het inmiddels de vijfde dag. Ze zijn druk bezig met het verwijderen van asbest op industrieterrein Holwert-Zuid in Coevorden. Het team van ervaren asbestsaneerders heeft er een hele kluif aan.

Asbest is een veelzijdig materiaal, je kunt er prima isolatiemateriaal van maken en ook is het voldoende stevig om er daken mee te bedekken die jarenlang meegaan. Tot in de jaren ’90 werd het ook veelvuldig toegepast. Het heeft echter een heel vervelende eigenschap; de asbestvezels zijn bij inademing levensgevaarlijk voor mens en dier. Als het materiaal in de vorm van golfplaten op het dak ligt of voor warmte-isolatie in een woning wordt gebruikt is er niets aan de hand. Maar zodra het beschadigd wordt door zagen, boren of breken komen de gevaarlijke vezels vrij. Voor het ruimen heb je gedegen opgeleide specialisten nodig. Rolf van Leeuwen werkt al negen jaar voor Boverhoff en heeft de vereiste certificering op zak.

Men is begonnen met het dak van het pand waar als laatste meubelzaak Haverkort zijn outlet store in gevestigd had. Bij het verwijderen van de golfplaten van het dak is natuurlijk asbeststof vrijgekomen dat moet worden verwijderd. Vegen is uit den boze, afspoelen met water is ook niet de oplossing. De enige methode die hier goed werkt is stofzuigen.

Het kleine wagentje dat op het terrein staat en dat nog het meest weg heeft van een uit de kluiten gewassen aanhanger bestaat uit drie compartimenten die met deuren binnenin afsluitbaar zijn. Hier gaan de werknemers zich omkleden en hijsen zich in nieuwe schone witte pakken. Ze beginnen aan de schone kant en komen er aan de ‘besmette’ kant weer uit. Als ze na hun werk klaar zijn volgen ze de omgekeerde weg maar nu maken ze ook gebruik van het middelste gedeelte van de wagen om zich te douchen en alle mogelijke asbestdeeltjes grondig weg te spoelen.

Laatste bezoek aan de fabriek

Het is jammer maar voor veel mensen werd het de hoogste tijd. De sloop van de gebouwen op het industriegebiedje Holwert-Zuid zal gauw gaan beginnen. Het gehele terrein is nu voorzien van een enorm hek. De dag ervoor heb ik nog een serie foto’s kunnen maken samen met Rody. Vanaf het station in Coevorden heeft men goed zicht op de ingestorte gebouwen en veel mensen zijn blij dat deze lelijke puist gaat verdwijnen. Toch is het jammer; zo’n prachtige fotolocatie vind je niet gauw weer.

Sloop Holwert-Zuid begint in mei, kosten ruim 10 miljoen euro.


Tot 30 maart hebben sloopbedrijven nog de tijd om hun offerte in te dienen bij de gemeente Coevorden. Het verpauperde industrieterrein Holwert-Zuid moet plaats maken voor een woon- en winkelgebied met kleinschalige bedrijven.

Zoals de plannen er nu liggen komen er op termijn 145 woningen en een verbinding met het stadscentrum. Het centrum van Coevorden ligt aan de andere kant van het station en een groot aantal van de rails die nu gebruikt worden voor het rangeren van treinen worden opgeruimd, deze activiteiten verplaatsen zich naar het havengebied. Naar verluid zou mogelijk de Aldi kunnen verhuizen naar dit gebied. De Aldi Supermarkt is nu gevestigd aan de Looweg in Coevorden.

De kosten voor de bodemsanering en het bouw- en woonrijp maken van de grond worden geschat op ruim 10 miljoen euro waarvan een groot deel door de provincie Drenthe betaald zal gaan worden. Ruim de helft van deze kosten zijn nodig om de grond onder de voormalige fabriek van Chroom Plating Coevorden te saneren.

De afdeling groen van de gemeente Coevorden heeft inmiddels het mes in de wildgroei aan planten gezet waardoor het helemaal duidelijk wordt dat er snel wat moet gebeuren.

In mei beginnen de slopers met de gebouwen en het saneren van de grond.