Europark gaat voor groen, omgeving slaat alarm

In Coevorden houden een aantal bedrijven zich bezig om afval om te zetten naar energie of om dit afval op andere wijze te hergebruiken. Afval is ‘booming business’. Al deze bedrijven zitten op het Europark in Coevorden en dit bevindt zich deels op Duits- en deels op Nederlands grondgebied.

Een van deze bedrijven is Ecos Energy. Dit bedrijf is bezig een vergassingsinstallatie te realiseren. De plannen hiervoor zijn al in een vergevorderd stadium. De omwonenden in de naastgelegen wijk De Heege maken zich grote zorgen dat hun woongenot wordt aangetast, zij vrezen overlast en hebben zich verenigd in de stichting BOEC (Burgerbelang Omwonenden Europark Coevorden). Deze stichting heeft protest aangetekend. In eerste instantie omdat de installatie van Ecos geen milieu-effectrapportage heeft, de schoorsteen te laag zou zijn en geluidsoverlast zou veroorzaken door het aan- en afrijden van vrachtauto’s.

Er is een aantal technieken beschikbaar om afval te verwerken; storten, verbranden, vergassen en vergisten. Ecos Energy richt zich op het vergassen. Dit vergassingsproces bestaat voornamelijk uit het verhitten van brandbaar materiaal tot een temperatuur van 850 graden waarbij geen zuurstof wordt toegevoerd. Dat betekent dat er brandbare gassen vrijkomen die zeer geschikt zijn voor het aandrijven van turbines voor bijvoorbeeld de opwekking van elektrische energie en warmte. Deze manier van werken heeft een groot aantal voordelen. De vaste stof die overblijft dient weer als basis voor een aantal andere producten. Het idee op zich is niet nieuw, aan het begin van de vorige eeuw werd ook op deze manier gas gemaakt door kolen te vergassen. Dit stond bekend onder de naam lichtgas of stadsgas.

Maar hoe zit het dan nu precies met de uitstoot van een vergassingsinstallatie? Belangrijk voor wat er uit komt is ook wat er in gaat. De vergunningsaanvragen zijn ruim opgesteld omdat de kostprijs van de te verbranden of vergassen materialen sterk varieert. Dit betekent dat niet alleen groenafval maar ook mest en slachtafval gaat worden verwerkt.

Initiator Jani Roland Holst van Ecos Energy laat weten dat het bij een dergelijk project niet om geld alleen gaat, voor een businessplan moeten natuurlijk de cijfers wel kloppen anders gaat het niet door maar van groot belang is hier ook de leefomgeving voor mens en dier. Wanneer je mensen vraagt wie er tegen een schoon milieu is dan steekt niemand de vinger op. Deze vergassingsinstallatie kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. De manier waarop wij onze leefomgeving vervuilen is ernstiger dan veel mensen zich realiseren, vervolgt Roland Holst. Neem als voorbeeld de mest die nu op het land wordt uitgereden, deze bevat een groot aantal schadelijke stoffen waaronder zware metalen. Ter vergelijking: door strenge regelgeving mag de industrie niets lozen dat dergelijke hoge concentraties bevat terwijl dit voor de boeren op het land wel wordt toegestaan. Bij het vergassingsproces van mest en eventueel rioolslib worden deze schadelijke stoffen opgevangen of afgebroken. Bijvoorbeeld de hierin voorkomende hormonen die door de natuur niet kunnen worden afgebroken overleven de hoge temperatuur in de installatie niet en worden onschadelijk gemaakt. Vergassen is ook een bron voor het herwinnen van verschillende dure grondstoffen. Een ander bijproduct van dit proces is water; gedemineraliseerd water, dit kan direct geleverd worden aan de industrie voor stoomproductie, bijvoorbeeld voor het naastgelegen IAMS. Ecos Energy heeft een stuk grond aangekocht in de buurt van het nieuwe pand van Intergas (Van de Wetering) aan de Europark Allee.

De noodzaak voor het hergebruik van afval en het omzetten naar energie wordt steeds duidelijker. De politiek in Nederland is echter erg onstabiel voor wat betreft deze ontwikkelingen. Duitsland bijvoorbeeld heeft een meerjarenplanning die voor 20 jaar vaststaat, terwijl in Nederland het beleid per regeerperiode of nog korter wordt gewijzigd. De subsidieregelingen die in het ene jaar projecten ondersteunen zijn even later weer van tafel. Projecten op dit gebied beslaan meestal meerdere jaren en is het bijzonder riskant voor een ondernemer hierin te investeren. De ontwikkelingen op dit gebied komen mede hierdoor nauwelijks van de grond.

Op het Europark staat een inmiddels gerealiseerde verbrandingsinstallatie met de naam EVI. Dezelfde eigenaar heeft meer plannen maar deze zijn nog niet uitgewerkt. Er is al wel een vergunning aangevraagd voor een vergistings- en vergassingsinstallatie. Deze is toegewezen evenals de SDE subsidie. De installatie zou moeten verrijzen op het terrein naast de huidige vuilverbrander waar nu het generatorhuis staat maar de eigenaar laat weten dat het geheel nog moet worden nagerekend.

Een van de bewoners van de wijk De Heege laat weten dat er nu al veel overlast plaatsvind door vieze neerslag in de tuintjes, dit wordt volgens hem veroorzaakt door de vuilverbrander. Men maakt zich ernstige zorgen over de leefbaarheid in de wijk wanneer nog meer installaties in werking treden. Omdat deze industrie een hoge belasting kan leggen op de leefomgeving en het voor een leek niet te overzien is wat de gevolgen zullen zijn heeft de Stichting BOEC een milieuspecialist in de arm genomen. Met zijn advies is een beroepsprocedure gestart. Het benodigde geld voor de beroepsprocedure, ruim drieduizend euro wordt bijeengebracht door de bewoners van de wijk De Heege. Een woordvoerder laat weten dat ze de ontwikkelingen op het Europark niet willen tegenhouden maar opkomt voor de belangen van de bewoners in de wijken De Heege en Pikveld en vraagt zich af of de vergunningverleners zoals de gemeente Coevorden en de provincie Drenthe wel het beste met de bewoners voor hebben. In het verleden is vaker gebleken dat de gemeente steken heeft laten vallen of mogelijk andere belangen nastreeft. De stichting claimt dat de gemeente Coevorden willens en weten de zaken buiten de publiciteit houdt en de bevolking niet goed informeert.

Maar er zijn meer plannen op het Europark: Er is sprake van een nieuwe vergistingsinstallatie. Deze komt bij de haven op het nu nog braakliggende terrein voor de silo’s van Nijhof-Wassink. De opdrachtgever is het Duitse REM, Regenerative Energie Münster. Bij een biovergister denkt men al gauw aan de pogingen die het boerenbedrijf Kimman een tijd geleden heeft ondernomen en dat regelmatig de kranten haalde vanwege overlast en gezondheidsklachten van de bewoners van de wijk Ossehaar, maar de installatie die hier wordt gebouwd is niet te vergelijken met die van het het boerenbedrijf. Deze installatie wordt moderner, beter en krijgt ook meer capaciteit, ongeveer 120 keer meer dan de installatie van Kimman. Als het aan het Duitse REM ligt dan komt hier de grootste vergister van Nederland. Deze installatie is dermate groot en nieuw dat er nog geen enkele expertise is opgebouwd en het wordt een groot en duur experiment.

Op het Duitse gedeelte van het Europark heeft ProLignis vergaande plannen voor een installatie die zich voornamelijk zal richten op het verbranden van hout. De overlast door transport over de weg zal in dit geval voor Coevorden erg beperkt zijn omdat alles via Duitsland aangeleverd wordt. Er is zelfs nog even sprake geweest van een aluminiumsmelterij op het Duitse gedeelte van het Europark. De plannen waren vergevorderd maar zijn uiteindelijk afgeblazen.

De voorzitter van stichting BOEC, de heer Tim Israel laat weten geen vertrouwen te hebben in de manier waarop met de verschillende aanvragen wordt omgegaan. Wat vandaag wordt aangevraagd kan morgen door een kleine uitbreiding of wijziging in de plannen een heel ander verhaal worden. Een vergassingsinstallatie ligt erg dichtbij het principe van een verbrandingsinstallatie en een vlugge rekensom leert dat er per jaar 1,2 miljoen ton aan slachtafval, kippen-, koeien- en varkensmest hier verwerkt wordt waarvan een groot deel door de schoorsteen gaat. Hij vraagt zich onder meer af hoe de enorme hoeveelheid CO2 opgevangen gaat worden want ruim de helft van de tijd blaast de wind vanuit het Europark over de wijk De Heege. De nu lopende beroepsprocedure dient er voornamelijk toe om nu precies helder te krijgen wat er gaat gebeuren op het park en wat de gevolgen zijn voor de omgeving. Achteraf de stekker eruit trekken is vrijwel onmogelijk.

De gemeente Coevorden laat weten dat bij het inrichten van het Europark, nu jaren geleden, afspraken zijn gemaakt over de totale milieubelasting van het park. Mocht het gehele park volgebouwd worden dan wordt nog de maximale milieubelasting niet overschreden. Deze afspraken zijn tot stand gekomen mede in overleg met de Provincie Drenthe, de Gemeente Coevorden en de Duitse overheid. Natuurlijk kan er incidenteel sprake zijn van overlast. Belangrijk is het om dit altijd te melden en bij voorkeur direct bij de vergunningverstrekkers; Provincie Drenthe, Gemeente Coevorden, Waterschap Velt en Vecht of bij de Duitse overheid. Niet iedereen heeft die gegevens bij de hand maar het Europark kan dan dienen als aanspreekpunt: http://www.eu-park.com

Coevorden was in 1951 de eerste gemeente die aangesloten werd op het openbare gasnet en heeft aan de wieg gestaan van ontwikkelingen op dit gebied. Ook speelt Coevorden reeds een actieve rol op het gebied van zonne-energie. Misschien wordt Coevorden de eerste gemeente die met deze technieken een leidende rol kan spelen op het gebied van duurzame milieutechnieken. Misschien maakt de bevolking zich voor niets zorgen. De tijd zal het leren.

Advertenties

Nieuwe grasmaaiers


De afdeling Beheer en Realisatie van de gemeente Coevorden is sinds een paar weken in het bezit van drie nieuwe grasmaaiers. Met meer capaciteit en een beetje luxer zeggen de bestuurders Jan Entjes en Rieks Smit. Rieks werkt 32 jaar voor de gemeente en Jan inmiddels 19 jaar. De vorige grasmaaiers waren na ruim 10 jaar gebruik versleten en aan vervanging toe. Twee exemplaren zijn voor de buitendienst Zuid en hebben hun vaste standplaats op de gemeentewerf in Coevorden de derde heeft als uitvalsbasis de gemeentewerf in Zweeloo.

Schildersontmoetingsdag Zweeloo

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Voor de vijfde achtereenvolgende keer streken amateurschilders met hun hele hebben en houden neer in Zweeloo. Met tassen, flesjes, potjes, kwasten, klaptafeltjes sommigen met schildersezel en natuurlijk het schildersdoek.

Lenie te Riet is een van de deelnemers die ook voor de vijfde keer meedoet. Zij heeft al sinds haar kindertijd belangstelling voor schilderen maar de oorlog gooide roet in het eten. Na de oorlog waren er andere zaken die beslag legden op de vrije tijd maar sinds een jaar of tien heeft ze de kwast weer opgepakt en probeerde ze eerst zelf het een en ander uit totdat haar buurvrouw haar aanraadde eens een cursus te volgen. Sindsdien schildert ze bij de AKE in Emmen. Voor het schilderij dat ze nu maakt gebruikt ze olieverf. Het zijn twee jonge katjes die ze van een foto naschildert. Zij houdt niet zo van abstracte kunst, ze vindt het vaak wel knap gedaan maar “het moet wel iets voorstellen”. Even is ze haar concentratie kwijt en brengt een klodder verf aan waar deze niet hoort.

Vlakbij ’t Hoes van Hol-An is mevrouw Dommerholt bezig met haar schilderij waarop een gedeelte van een Saksische boerderij natuurgetrouw te zien is. Toen zij vanochtend begon was het licht heel anders en nu klopt het plaatje niet helemaal meer. Zij komt van oorsprong uit Apeldoorn en zoekt nog een schildersclub in Aalden of Zweeloo, de AKE (Amateur Kunst Emmen) uit Emmen is net even te ver weg.

De dag is een initiatief van de werkgroep Schatten rond het Sleenerzand, Stichting Schilderachtig Zweeloo en TIP Zweeloo. De kunstschilders zijn uitgewaaid over Aalden, Oud-Aalden en Zweeloo en schilderen op plaatsen waar ook andere beroemde kunstenaars als Liebermann en Van Gogh zich hebben laten inspireren. De temperatuur was aangenaam, de zon scheen en een groot aantal nieuwe werken hebben het daglicht kunnen aanschouwen.

Afrikaweekend in Holsloot

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Camping De Uilenberg in Holsloot stond dit weekend in het teken van Afrika. Donderdag, vrijdag en zaterdag was er een workshop djembé, er werden films vertoond en speciaal voor de kinderen waren er ook allerhande activiteiten waaronder kokosnoten gooien. De opbrengst van dit Afrikaweekend gaan naar Gambia.

Sjaak Noordam is 6 jaar geleden begonnen met de camping. Zelf een ervaren campinggast was hij vaak niet tevreden over de gang van zaken op de camping waar hij verbleef. Hij was een nummer geworden en hij besloot om het beter te doen. Het sociale contact vindt hij erg belangrijk.

Camping De Uilenberg dankt zijn naam aan de uilen die hier tijdens de verbouwing van de schuur overnachtten en natuurlijk zijn er ook uilen op de camping aanwezig. De camping heeft een dierenweide met een grote verscheidenheid aan dieren van lama’s tot nandoes. De camping ligt naast de Hoogeveense vaart en heeft het viswater “voor de deur”.

Alle gemakken die je van een camping mag verwachten zijn hier aanwezig maar Sjaak heeft meer plannen. Hij wil er tevens een zorgcamping van maken. Er zijn al vergaande plannen voor samenwerking met de EHBO en het Rode Kruis.

Voor meer informatie: http://www.deuilenberg.nl

Preview natuurkunst Schoonoord

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


“Zin om mee te gaan?” was de afsluitende zin van de uitnodiging. Samen met inwoners van Schoonoord en andere belangstellenden wandelden de initiatiefnemers Ellen Kroeze en Dick Lubbersen de komende nieuwe Kunst- en natuurroute. Kómend, want de kunst is nog niet klaar. Een route van ongeveer drie en een halve kilometer door het bos waar tien internationale kunstenaars nog hard aan het werk zijn. Het bos vlak achter het Openluchtmuseum Ellert en Brammert biedt meer dan genoeg ruimte waar de kunstenaars zich kunnen uitleven op het thema Grensland.

De grenzen worden hier niet beperkt door de fysieke voorstelling van de ruimte maar ook is er een grens van ‘hoe ver kun je gaan’. Deze ruime opvatting over het begrip grens was het uitgangspunt om deze 10 kunstenaars te selecteren uit het grote aantal aanmeldingen.

Er is gekozen voor zeer verschillende benaderingen. Een van de deelnemers maakt de grens tussen gevoel en verstand zichtbaar door het maken van een enorme hersenpan, een ander maakt een vliegende muur en ook vindt je kettingzagen in de gletsjerkuil in het bos bij Schoonoord.

Deze projecten zijn allemaal van natuurlijke materialen gemaakt en hebben daarom een beperkte levensduur. De een gaat langer mee dan de ander en daardoor is een deel van de kunstwerken van de voorgaande jaren ook nog in dit bos te zien.

Op 31 mei moet alles klaar zijn maar belangstellenden zijn de komende dagen welkom om een praatje met de kunstenaars te maken.

Voor meer informatie: http://www.helderrood.nl

Kunstproject in Sleen succesvol beëindigd.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Organisator Henry J. Alles is niet ontevreden over de gang van zaken bij de mobiele kunstenaarswerkplaats. Hij stond van 21 maart tot 15 mei in Sleen en bestaat uit twee op elkaar gestapelde zeecontainers. De bovenste doet dienst als woning, de onderste als werkplaats.

Kunstenares Vesta Kroese is vanuit hier een zoektocht gestart naar het Sleen-schap. Met behulp van inwoners van Sleen zijn interessante verhalen en plekken herontdekt. Opvallend vindt ze de grote mate van kennis die bij de Sleners aanwezig is, zowel ouderen als ook jonge mensen kennen de verhalen en geschiedenis van deze bijzondere nederzetting. De eerste sporen van mensen in Sleen dateren van ruim 2500 voor Christus. Vesta Kroese studeerde architectuur in Eindhoven en beeldende kunst in Rotterdam.

Een van de vele activiteiten die zij ontplooide was het maken van een stempel met een kaartje van Sleen. Bezoekers gaven hierop aan over welke plek van Sleen men iets wist en vertelden een verhaal of lieten iets achter. Over belangstelling had ze niet te klagen; tien Sleners hebben een nacht doorgebracht in de mobiele werkplaats. Om zich thuis te voelen in deze omgeving heeft zij radijsjes gezaaid. Deze hebben voor haar een persoonlijke betekenis. Symbolisch heeft zij Mans Warming, de eigenaar van het weiland waar de werkplaats mocht staan, als dank een ervan overhandigd.

Henry: Vesta heeft nu een erfenis achtergelaten die een vervolg kan krijgen in dit dorp. De kunstparade SpotArt die deel uitmaakt van dit project gaat deze verhalen en plekken gebruiken voor kunst. De geo-spots worden art-spots. Elke art-spot wordt verbonden met een plek in de digitale virtuele wereld.

Kijk voor meer informatie op http://www.werkerlijk-waar.nl

Aanbieding lespakket Kleintje Zuidenveld

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Over ruim een maand is het zover dat het Zuidenveld van start gaat. Dit jaar is het de beurt aan Zweeloo en omgeving.

Omdat het Zuidenveld voornamelijk voor volwassenen is, is er speciaal voor schoolkinderen een lespakket ontwikkeld onder de naam Kleintje Zuidenveld. Door vier pakken zuivel werden vandaag op de vier basisscholen in Aalden en Wezup appels uitgedeeld en lieten kinderen ballonnen op. De kinderen brengen nog een bezoek aan een boerderij en in de taal- en rekenlessen wordt de komende tijd spelenderwijs aandacht besteed aan het Zuidenveld.

Van 16 tot en met 19 juni staan Zweeloo en de omringende dorpen bol van activiteiten voor jong en oud. De Zuidenveldtentoonstellingen trekken jaarlijks duizenden bezoekers.